Skip to main content

Om oss

Revisjon Sør

I Revisjon Sør møter du trivelige og imøtekommende revisorer.  Vi har holdt på siden 1987, så vi begynner etter hvert å få dreisen på dette.  Det betyr ikke bare at vi begynner å bli godt voksne, men også at vi har samlet mye erfaring og kunnskap på veien.

Bransjen vår er preget av alt fra noen få store, internasjonale aktører til mange små firmaer.  Revisjon Sør er en mellomting – stor nok til å håndtere de fleste kunder, liten nok til at det går an å snakke direkte med den ansvarlige revisoren for ditt selskap.

Revisjon er mer enn kontroll av tall og økonomisk informasjon.  En god revisor engasjerer seg, kommer med konstruktive innspill og har kundens beste for øyet.  Ting skal selvsagt gjøres etter boka, tallene skal plasseres i riktig kolonne og forholdene skal være ordnet, men verdien i en virkelig god revisor ligger også i at vi kan gi gode økonomiske råd.

Selv om mange synes vi er fantastiske, kan vi ikke umiddelbart svare på alt.  Vi har derfor et stort kontaktnett av dyktige advokater og regnskapsførere, slik at vi kan finne svaret.

Kundene våre er gjerne små og mellomstore bedrifter, primært på Sørlandet.  Vi har plass til noen til.

Ring oss!

Eller kom innom!