Skip to main content

Arbeidsmetode

Arbeidsmetode

For oss er revisjon mer enn kontroll av tall og økonomisk informasjon.

God revisjon er å fungere som en aktiv støttespiller for selskapet og styrke grunnlaget for riktige beslutninger, ved å tilby riktig tjeneste til riktig pris.

  • Vår revisjonsmetode er risiko- og verdiorientert
  • Vår revisjon fokuserer på kvalitet i rutiner, systemer og intern kontroll
  • Vi gjennomgår virksomhetens forretningsprosesser og risikovurdering
  • Vår tilnærming er framtidsrettet og ikke historisk basert
  • Vi er løsningsorienterte snarere enn problemorienterte

Revisjonsmetodikk

Vi benytter Descartes – revisjonsmetodikk som tilfredsstiller alle de faglige krav som stilles til revisor.

Descartes – revisjonsmetodikk er et resultat av Den norske Revisorforenings omfattende virksomhet innenfor fagfeltet.

Med Descartes har vi en løsning som er faglig forankret. Samtidig vil løsningen være faglig oppdatert til enhver tid og resulterer i en effektiv revisjon.